backgroundtop
Logo van Deknie.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
De KNIE / VOORSTE KRUISBAND
<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

VOORSTE KRUISBAND


De voorste kruisband zorgt ervoor dat het scheenbeen niet naar voren kan schuiven ten opzichte van het bovenbeen

Symptomen voorste kruisband letsel:

Verdraaiing / verzwikking, knappend gevoel ervaren bij trauma, direct vocht in knie, instabiliteit knie

Onderzoek en diagnose bij voorste kruisband letsel:

Lichamelijk onderzoek, mri-scan

Behandeling voorste kruisband letsel:

Over het algemeen in eerste instantie zonder operatie. Bij intensieve sporten met draaibeweging wordt er meestal geopereerd.

Conservatieve behandeling:

Fysiotherapie, evt brace

Operatieve behandeling:

Er wordt een voorste kruisband reconstructie uitgevoerd. Er zijn verscheidene technieken om dit te doen. De revalidatie vindt onder leiding van een fysiotherapeut plaats.

De voorste kruisband zorgt ervoor dat het scheenbeen niet naar voren kan schuiven ten opzichte van het bovenbeen. Bovendien heeft de voorste kruisband een belangrijke functie bij de draaibewegingen van de knie. De voorste kruisband zorgt voor de passieve stabiliteit van de knie. Naast deze passieve stabiliteit wordt de knie door de spieren (actieve stabiliteit) gestuurd. Met name de hamstrings hebben samen met de voorste kruisband een belangrijk functie om de voorwaartse beweging van het onderbeen te remmen.
De voorste kruisband kan scheuren (voorste kruisband ruptuur) tijdens het sporten of bij een ongeval. De voorste kruisband heeft een belangrijke functie bij sporten waarbij wenden-keren en remmen veel voorkomt (oa. voetbal, hockey, handbal, skiën etc.).

Er zijn twee soorten traumata van een voorste kruisband te onderscheiden. Ten eerste is een contact trauma een mogelijke oorzaak en ten tweede een non-contact trauma. Bij een contact trauma is er sprake van een botsing met bijvoorbeeld een tegenstander. Bij een non-contact trauma is er geen tegenstander in de buurt en gebeurt het trauma meestal bij een draaibeweging van de knie.

Een andere mogelijkheid om de voorste kruisband te scheuren is een overmatige buiging (hyperflexie) of overstrekking (hyperextensie) van de knie.

Tijdens het trauma wordt er vaak een knappend gevoel ervaren en het gevoel van door de knie gaan of het verdraaien van de knie. Als de knie direct na het trauma erg gezwollen raakt is de kans groot dat er sprake is van voorste kruisband letsel. Dit komt omdat de kruisband goed doorbloed is. Als de knie direct gezwollen is, dan is er ongeveer 75% kans op een voorste kruisband letsel.

Het belangrijkste symptoom van een voorste kruisband letsel is het instabiliteitgevoel van de knie. De patiënt kan aangeven dat het onderbeen ongecontroleerde bewegingen ten opzichte van het bovenbeen maakt. Tevens kan de patiënt ervaren dat deze (in meer of mindere mate) door de knie zakt. Dit fenomeen wordt ‘giving way’ genoemd. De mate van instabiliteit kan erg variëren. De instabiliteit kan alleen bij zware sportbelasting aanwezig zijn, maar kan zich ook in het dagelijks leven uiten.

Een voorste kruisband kan volledig of gedeeltelijk gescheurd zijn. Dit hoeft voor de functie geen verschil te maken. Een knie kan instabiel zijn als er sprake is van een gedeeltelijke scheur, maar ook bij een volledige scheur.

 

Onderzoek en diagnose bij voorste kruisband letsel

Het stellen van de diagnose begint met het analyseren van het ontstaan van de klacht. Tekenen die richting een voorste kruisband scheur kunnen wijzen zijn onder andere een knappende of scheurende sensatie tijdens het ontstaan van het letsel. Daarnaast ontstaat er vaak direct na het trauma veel zwelling. Echter, het komt ook voor dat er weinig tot geen zwelling ontstaat na een scheur van de voorste kruisband.

Vervolgens zal er een lichamelijk onderzoek verricht worden. Dit bestaat uit een aantal klinische testen die de stabiliteit van de knie beoordelen. Het is in principe niet mogelijk om door middel van een röntgenfoto een voorste kruisband scheur vast te stellen. Soms is er wel sprake van een botbreukje (avulsiefractuur) bij de aanhechtingsplaats van de voorste kruisband. Het is dan vrijwel zeker dat er sprake is van een voorste kruisband scheur.

Middels een mri-scan kunnen de verdenkingen uit het klinische onderzoek goed bevestigd worden. Daarnaast kan er vastgesteld worden of er meer letsel aanwezig is.

 

Behandeling voorste kruisband letsel

Over het algemeen wordt er in eerste instantie gestart met conservatieve therapie waarbij de functie van de knie wordt opgebouwd onder leiding van een fysiotherapeut. Afhankelijk van de functie van de knie, de (sport)behoefte, leeftijd kan er besloten worden om tot een voorste kruisband operatie (voorste kruisband reconstructie) over te gaan. De indicatie om tot een voorste kruisband operatie over te gaan is rotatoire instabiliteit (instabiliteit in draaibewegingen).

Pijn is geen specifiek kenmerk van een voorste kruisband letsel en is daarmee ook niet direct een goede indicatie voor een operatie aan de voorste kruisband. Als er sprake is van pijn, dan zou dat door ander letsel kunnen komen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen door kraakbeenschade, meniscusletsel of een botkneuzing (bonebruise). Een botkneuzing kan een diepe pijn in de knie geven. Deze pijn kan lang na het ontstaan van het letsel aanwezig blijven en veel hinder veroorzaken.

 

Conservatieve behandeling voorste kruisbandletsel

De keuze om tot conservatieve behandeling over te gaan wordt bepaald op basis van verschillende factoren. Onder andere de mate van instabiliteit, leeftijd, (sport)behoeften, beroep en de algehele conditie van de knie zijn belangrijke eigenschappen tot een goed besluit.

Als er tot een conservatieve behandeling wordt overgegaan kan dit het best onder begeleiding van een (sport)fysiotherapeut. Onder leiding van een (sport)fysiotherapeut kan de functie van de knie worden opgebouwd. De accenten voor de revalidatie zullen dan met name op de beweeglijkheid van de knie liggen, alsmede de coördinatie en de kracht van de spieren rondom de knie. Het is goed om de revalidatie periodiek te evalueren.

Het is mogelijk om na de revalidatie te blijven sporten. Dit is erg persoonlijk bepaald en ook afhankelijk van de sportbehoefte. Over het algemeen zijn sporten waarbij geen draaibewegingen noodzakelijk zijn eerder uit te voeren dan sporten waarbij dat wel het geval is.

In sommige gevallen kan een brace te tevredenheid van de patiënt bevorderen. Meestal is dit het geval dat de patiënt in het dagelijks leven geen instabiliteitklachten heeft, maar deze wel in de sportactiviteiten ervaart. Dit is in feite alleen het geval als er sprake is van een milde instabiliteit. De braces die ondersteuning kunnen bieden zijn geen confectiebraces, maar moeten worden aangemeten door een specialist.

 

Operatieve behandeling voorste kruisband letsel

Het is goed te bedenken dat een revalidatie na een voorste kruisband reconstructie gemiddeld rond de 6 à 9 maanden in beslag neemt. Dit betekent dus een lange periode intensieve revalidatie.

Er zijn verschillende methoden om een voorste kruisband reconstructie uit te voeren. Het is afhankelijk van de activiteiten van de patiënt, eventuele andere klachten en in sommige gevallen de kwaliteit van het weefsel, maar ook de voorkeur van de arts welk type operatie er uitgevoerd wordt. Ten eerste wordt er een voorste kruisband reconstructie met hamstringplastiek gedaan. Ten tweede kan er een reconstructie met patellapeesmateriaal uitgevoerd worden en ten derde kan er een reconstructie met donormateriaal gedaan worden.

Afhankelijk van de conditie van de knie wordt er geregeld besloten een conservatieve behandeling te starten in de opbouw naar een operatie. Het is belangrijk dat de knie in een goede conditie is voordat er tot een operatie wordt overgegaan. Een knie met een slechte conditie komt geregeld slechter uit een operatie, wat tot verdere klachten kan leiden. Mede hierom wordt er geadviseerd om bijvoorbeeld bij een skitrauma niet direct in het buitenland te laten opereren, maar te zorgen dat de knie eerst rustig is voor een operatie te ondergaan. Het is belangrijk dat er weinig tot geen vocht meer in de knie zit en de beweeglijkheid goed is. Voor dit proces wordt over het algemeen 6 tot 8 weken in acht genomen.

De meest voorkomende complicatie is dat de kruisband niet in de juiste positie geplaatst wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat de knie niet stabiel genoeg wordt of dat er juist een bewegingsbeperking aanwezig blijft. Deze complicatie kan tot een beperkte functie van de knie leiden.

 

Allograft

Het gebruik van een allograft houdt in dat er donorweefsel wordt gebruikt voor de reconstructie van de voorste kruisband. Dit kan bijvoorbeeld weefsel van een overleden persoon of homoloog materiaal zijn. Hier kan de kniepees, achillespees, hamstringpees of tibialis anterior pees voor gebruikt worden.

Inmiddels is bewezen dat het gebruik van kunststof materialen geen goede kans van slagen heeft. In Nederland worden het gebruik van dergelijke materialen niet meer gebruikt.

 

Hamstringplastiek

Bij de voorste kruisband reconstructie worden er enkele kijkbuisgaatjes in de knie gemaakt. Tevens komt er een klein sneetje langs het scheenbeen net onder de knie. Vervolgens worden eerst de resten van de oude kruisband verwijderd. Via de huidsnede voor op de knie worden er twee van de drie hamstringpezen (m. semitendinosis en m. gracilis) gebruikt om de nieuwe kruisband van te maken. Deze pezen worden tot een bundel gemaakt waarmee de kruisband kan worden vervangen. De pezen worden vastgezet met een oplosbaar staafje in het bovenbeen. Hier ligt de bundel van de pezen overheen. Vervolgens worden de pezen in het onderbeen vastgezet met een oplosbare schroef (soms een metalen kram). Tegenwoordig worden er ook schroeven gebruikt die niet oplossen, maar die in 3 à 4 jaar worden vervangen door eigen bot.

 

Patellapeesplastiek

Bij de patellapeesplastiek worden er twee sneetjes aan de voorzijde van de knie gemaakt. Door deze sneetjes wordt het materiaal vrijgemaakt dat voor de nieuwe kruisband gebruikt wordt. Bij de patellapeesplastiek wordt het middelste eenderde deel van de kniepees (patellapees) gebruikt. Hierbij wordt teven een stukje bot (van de knieschijf en het onderbeen) losgemaakt. Het voordeel hiervan is dat er een stevige verbinding is waarbij de botblokjes met twee schroeven in het boorkanaal in het bovenbeen en onderbeen kunnen worden vastgezet.

Het nadeel van deze techniek is dat er tijdens de revalidatie meer kans is op secundaire klachten als pijn aan de voorzijde van de knie. Dit gebeurd meestal in het gedeelte waar de pees is uitgesneden.

 

Nabehandeling

Zoals eerder vermeld is de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie lang en intensief. Met name de eerste weken na de operatie is de patiënt het meest beperkt in het dagelijks leven. De knie heeft rust nodig om te herstellen, waarvoor een krukkenbeleid wordt voorgeschreven. Als er geen andere klachten aanwezig zijn, mag de knie met krukken (gedeeltelijk) belast worden.

Het is wel belangrijk dat er gelijk na operatie gestart wordt met fysiotherapie. De knie kan de neiging hebben om stijf te worden. Met name de strekking kan beperkt raken als er niet goed wordt geoefend. Het is verboden om na een knieoperatie een kussentje in de knieholte te leggen. Hierdoor wordt de knie juist stijf, ook al voelt het wellicht prettig aan. Daarnaast is het goed spoedig te beginnen met een gedoseerde opbouw van de spierfunctie rondom de knie. De opbouw van deze functie hangt onder andere af van de hoeveelheid pijn, zwelling en warmte van de knie. Over het algemeen valt de pijn na een dergelijke operatie relatief mee.

Onder leiding van de fysiotherapeut leert de patiënt de knie weer te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat de fysiotherapeut een goed oefenprogramma voorschrijft voor de verbetering van de kracht en coördinatie van de spieren rondom de knie.

De revalidatie verschilt erg per persoon. De opbouw naar het werk is afhankelijk van de conditie van de knie, maar ook van de werkzaamheden die verricht moeten worden. Zwaardere activiteiten (zonder draaibewegingen) zijn over algemeen rond de 3 maanden na de operatie weer mogelijk. De opbouw naar de sport moet gedoseerd opgebouwd worden. Het is belangrijk dat de knie aan bepaalde voorwaarden voldoet voordat er met deze opbouw begonnen wordt. Onder andere de beweeglijkheid en kracht zijn belangrijke voorwaarden. Daarnaast is het belangrijk dat het vertrouwen in de knie goed is. De totale revalidatie tot maximale sportbelasting duurt ongeveer 6 tot 9 maanden.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL