backgroundtop
Logo van Deknie.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
De KNIE / POSTEROLATERALE HOEK

POSTEROLATERALE HOEK

 

 Lange tijd was er onduidelijk welke structuren van de knie bij de ‘posterolaterale hoek’ hoorden. Deze hoek, aan de buiten-achterzijde van de knie, wordt ook wel de ‘dark cornes of the knee’ genoemd. De posterolaterale hoek bestaat uit 3 structuren: de popliteus pees en spier, het popliteofibulair ligament en ligamentum collaterale fibulae (buitenband van de knie). Dit zijn de structuren die van belang zijn voor de stabiliteit van de posterolateralehoek. Voor de varus-beweging (o-benen) en de exorotatie beweging (onderbeen naar buiten draaien ten opzichte van het bovenbeen) zijn deze structuren de belangrijkste stabilisatoren. Daarnaast ondersteunen deze structuren de functie van de achterstekruisband, namelijk het te ver naar achter bewegen van het scheenbeen.

  

Symptomen posterolaterale instabiliteit/ posterolaterale hoek letsel

Knieblessures komen vooral voor bij sporten waarin veel pivoterende bewegingen, zoals snel wenden en keren, gemaakt worden. Te denken aan sporten als voetbal, korfbal, hockey en zaalsporten. Vaak zijn er meerdere structuren aangedaan. Letsel aan de posterolaterale hoek ontstaat meestal na een directe klap tegen het onderbeen. Vaak is er, met het been in overstrekte stand, sprake van een inwerkende kracht aan de binnenzijde van het been (hyperextensie/varus trauma).  Dit letsel komt vaak voor in combinatie met een gescheurde kruisband. Slechts bij 2% van de gevallen is er sprake van geïsoleerd letsel aan de posterolaterale hoek. Een deel van de patiënten heeft tintelingen in de voet, soms zelf met uitval (een klapvoet).

Posterolaterale instabiliteit komt meestal voor in combinatie met een scheur van de achterste kruisband. De symptomen kunnen verschillen. Vaak is er sprake van pijn en zwelling. De zwelling is vaak minder dan bij een letsel aan de voorste kruisband. Er kan een bloeduitstorting zichtbaar worden aan de buitenzijde van de knie. De knie voelt meestal stijf aan. Er is sprake van instabiliteit, vooral bij het veranderen van looprichting. Het been kan vaak verder naar buiten (o-benen) bewogen worden.

 

Onderzoek en diagnose bij posterolaterale instabiliteit/ posterolaterale hoek letsel

De diagnose, posterolaterale instabiliteit, wordt vaak gemist. Dit is nadelig voor het herstel.

Om een goede diagnose te kunnen stellen is ten eerste de anamnese, het vraaggesprek van belang. Inzicht krijgen in het trauma-moment kan veel zeggen over de blessure. Verder is het lichamelijk onderzoek erg belangrijk. Zo kan er door de fysiotherapeut of arts gekeken worden naar de exorotatie, het naar buiten kunnen draaien van de knie. Bij letsel aan de posterolaterale hoek draait het buitenste deel van het scheenbeen (laterale tibiaplateau) naar achteren. Verder zullen onderstaande tests uitgevoerd worden:

-       Varus stress test in 0° en 20° knie flexie: acuut uitvoeren!
-       External rotation recurvatum test
-       Dial test in 30° en 90°
-       Posterolateral drawer test
-       Reverse pivot shift test

Zoals eerder vermeld is het van belang om de juiste diagnose te stellen. Wanneer bijvoorbeeld alleen voortste kruisband letsel geconstateerd is en letsel aan de posterolaterale hoek over het hoofd is gezien, kan een voorste kruisband operatie/reconstructie falen. Er komt dan namelijk te snel, teveel druk op de nieuwe kruisband te staan, waardoor de kruisband opnieuw kapot kan gaan. Het missen van deze diagnose is de 2e meest voorkomende reden van het falen van een voorste kruisband reconstructie.

Hierop aansluitend, is het noodzakelijk om ook de omliggende structuren goed te onderzoeken en te testen.

Qua onderzoek kan er verder door middel van een MRI verdere duidelijkheid verkregen worden.

Conservatieve behandeling posterolaterale instabiliteit/ posterolaterale hoek letsel

Zie hiervoor ook de informatie betreft voorste kruisband en achterste kruisband op deknie.nl

Letsel aan de posterolaterale structuren herstelt niet spontaan. Conservatief kan er daarom ook niet erg veel gedaan worden. Wel is het belangrijk om de knie zo sterk mogelijk te maken, eventueel pre-operatief, om zo sterk mogelijk de operatie in te gaan. Dit optrainen zal vaak gebeuren onder begeleiding van een (sport)fysiotherapeut.

Operatieve behandeling posterolaterale instabiliteit/ posterolaterale hoek letsel

Optimaal gezien zal een operatie binnen 2 weken na het letsel plaatsvinden. Hoe langer het duurt, hoe meer littekenweefsel er ontstaan is, wat een goede reconstructie zal verhinderen.

Een combinatie operatie van de voorste kruisband en posterollaterale hoek instabiliteit is te verdelen in een acute en een chronische behandeling.

Bij acuut vindt de reconstructie plaats binnen 2-3 weken na het ontstaan. De kruisband kan gelijktijdig, maar ook in een latere fase hersteld worden. Na de operatie wordt er gebruik gemaakt van een brace, waarmee de beweeglijkheid geleidelijk opgebouwd zal worden.

Na 3 weken is operatief herstel van de banden niet meer zinvol en spreken we van een chronische behandeling. Er wordt eerst gekeken naar de stand van het been. Bij patiënten met o-benen, is het de vraag of een reconstructie van de laterale hoek zinvol is. Ook na de operatie zal er door de afwijkende stand van het been veel rek op de structuren komen, waardoor deze weer stuk kunnen gaan. Bij mensen met o-benen kan er wel gedacht worden aan een stands verandering door middel van het aanpassen van de stand van de botten (osteotomie). Als er sprake is van een rechte beenas, of x-benen, kan de posterolaterale hoek worden gereconstrueerd. Dit is een uitgebreide ingreep, waarbij letsel aan de arteria poplitea (bloedvat) of de nervus peroneus (zenuw) voorkomen moet worden.

Een mogelijke techniek is de chirurgische techniek volgens Laprada e.a. uit 2004. Hierbij wordt de achillespees deels gebruikt om de aangedane sturucturen te reconstrueren. Deze nieuwe ligamenten worden met pinnen zowel in het onderbeen als in het bovenbeen vastgezet.

De postoperatieve revalidatie bestaat uit het dragen van een valgus-brace, beperkte knie flexie en extensie van 10-70 graden gedurende 2 maanden. Doorstrekken van de knie mag niet. De patiënt mag vanaf dag 2 lopen met twee krukken, maar daarbij minimaal belasten. Na 2 maanden mag er wel volledig belast worden en wordt de beweeglijkheid opgevoerd naar 90 graden.

Deze operatie is effectief en zal de instabiliteit van de posterolaterale hoek verbeteren. Vaak blijkt de stabiliteit echter toch minder dan de andere/gezonde zijde en kan de patiënt niet geheel participeren qua sport op het ouder niveau. Dit varieert per persoon.

Het herstel na de operatie is afhankelijk van de overige aangedane en eventueel geopereerde structuren.

De revalidatie duur is ongeveer 9 maanden, afhankelijk van de andere structuren van de knie.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL