backgroundtop
Logo van Deknie.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
De KNIE / HABITUELE PATELLA LUXATIE
<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

HABITUELE

PATELLA LUXATIE


Knieschijf uit de kom bij plotselinge draaibeweging. Habitueel is een terugkomende paella luxatie.

Onderzoek en diagnose bij habituele patella luxatie:

Lichamelijk onderzoek, met röntgenfoto of ct-scan kan positie knieschijf ten opzichte van bovenbeen worden bepaald.

Conservatieve behandeling habituele patella luxatie:

Fysiotherapie

Operatieve behandeling habituele patellaluxatie:

Over het algemeen bij meer dan 3 keer knieschijf uit de kom. Er zijn verscheidene technieken bekend.

 

Het gewricht tussen de knieschijf en het bovenbeen (patellofemorale gewricht) heeft door zijn vorm weinig stabiliteit. De knieschijf loopt in een groef van het bovenbeen (dit wordt de Trochlea genoemd). De richting van de trekkracht van de bovenbeenspieren (Quadriceps) liggen niet in het verlengde van de kniepees. De hoek tussen de bovenbeenspieren en de kniepees wordt Q-hoek (Q-angle) genoemd. Door deze hoek wordt de knieschijf licht naar buiten getrokken. Bij vrouwen is deze hoek wat groter dan bij mannen.De knieschijf blijft in de groeve van het bovenbeen door een opstaand randje van de groeve en stevige kapselstructuren aan de binnenzijde van de knieschijf (mediale retinaculum). De knieschijf kan echter uit de kom gaan (luxeren) als een van deze stabilisatoren te weinig functioneert. Het uit de kom gaan wordt luxatie genoemd. Als de rand van de groeve te weinig ontwikkeld is (dysplasie) of er is een hoogstand van de knieschijf, waardoor de knieschijf niet goed in de groeve zit, is het mogelijk dat de knieschijf naar buiten luxeert. Een te kleine knieschijf kan ook een luxatie tot gevolg hebben en bij te rekbaar kapsel aan de binnenkant is deze kans ook aanwezig. Bovendien kan een te grote Q-hoek ook luxaties tot gevolg hebben. Meestal is een combinatie van factoren de oorzaak van een habituele patellaluxatie.

De knieschijf kan uit de kom gaan bij plotselinge draaibewegingen van de knie in een licht gebogen stand. Patellaluxaties komen meer bij meisjes voor dan bij jongens en kan bijvoorbeeld in combinatie met algehele laksheid in de gewrichten voorkomen.

Patellaluxaties kunnen habitueel (telkens terugkomend) worden doordat bij een steeds kleiner trauma een luxatie ontstaat. Onder andere de stand van de benen kan hier een rol in spelen. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat als de knieschijf meer dan drie maal uit de kom is geweest een operatieve behandeling overwogen kan worden.

 

Onderzoek en diagnose bij habituele patellaluxatie

Over het algemeen is de knieschijf bij het eerste bezoek aan een arts vanzelf terug in zijn positie gegaan (gereponeerd). Het lichamelijk onderzoek geeft al een goede indruk voor de luxeerbaarheid van de knieschijf naar buiten. De knie is bij het onderzoek gezwollen en de binnenste kapselband (mediale retinaculum) is drukgevoelig omdat deze gescheurd of verrekt is.

Met röntgenfoto’s in verschillende kniehoeken (30, 60 en 90 graden) kan de positie van de knieschijf ten opzichte van de groeve van het bovenbeen goed in kaart gebracht worden. Ook op een CT-scan is dit goed te zien.

 

Behandeling habituele patellaluxatie

De behandeling bestaat uit het terugbrengen van de knieschijf in positie (repositie) als deze nog niet uit zichzelf is gereponeerd. Over het algemeen wordt de knie gedurende vier weken geïmmobiliseerd. Vervolgens moet door middel van oefentherapie onder leiding van bijvoorbeeld een fysiotherapeut de functie van de bovenbeenspieren optimaliseren.

Als de klachten een te grote beperking geven, dan kan een operatie zinvol zijn. Er zijn verschillende operatietechnieken mogelijk om een habituele patellaluxatie te behandelen.

Als de groeischijven gesloten zijn dan kan het bovenste deel van het onderbeen (tuberositas tibiae) worden losgemaakt en meer naar binnen worden geplaatst (tuberositastranspositie). Hierdoor wordt de richting van de krachten die op de knieschijf werken beïnvloed. Als de groeischijf nog open is, kan het buitenste deel van de kniepees worden losgehaald en aan de binnenzijde worden geplaats om de krachtrichting op de knieschijf te beïnvloeden.

Er zijn ook operaties mogelijk waarbij het binnenste kapsel (mediale retinaculum) wordt ingekort en het buitenste kapsel wordt gekliefd en een naar binnen trekkende peesplastiek aan de bovenzijde van de knieschijf wordt uitgevoerd. De keuze van het type operatie is meestal afhankelijk van de anatomische eigenschappen van de patiënt.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL