backgroundtop
Logo van Deknie.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
De KNIE / BUITENMENISCUS
<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

 MENISCUS (buitenmeniscus)Een meniscus is een schokdemper van knie, stabiliteit van kniegewrichtSymptomen bij beschadiging meniscus:

Oorzaak meestal verdraaiing / verzwikking knie, Vocht in knie (zwelling), pijn in knie, slotklachten knie (op slot zitten), inklemming

Onderzoek en diagnose bij beschadiging meniscus:

Lichamelijk onderzoek, mri-scan, kijkoperatie (arthroschopie)

Conservatieve behandeling beschadiging meniscus:

Fysiotherapie, evt ontstekingsremmende medicatie / cortisoneninjectie

Operatieve behandeling beschadiging meniscus:

Kijkeoperatie (arthroscopie)

Meniscopexie: hechten van gescheurde meniscus
Meniscectomie: verwijderen gescheurde deel meniscus

 

 

Tussen het gewricht bevinden zich aan de binnen- en buitenzijde van het gewricht de menisci. De knie heeft een binnenmeniscus (mediale meniscus) en een buitenmeniscus (laterale meniscus). De meniscus is aan de buitenzijde dikker dan aan de binnenzijde. Door deze vorm wordt de kom van het gewricht vergroot, waardoor het gewricht stabieler wordt. De meniscus kan gezien worden als een schokdemper van het kniegewricht. De menisci zorgen ervoor dat er tijdens het lopen geen puntkrachten optreden waarbij het kraakbeen en bot beschadigd zouden worden.

 

Symptomen beschadiging meniscus

Bij jongere patiënten ontstaat een scheur in de meniscus vaak door een sterke verdraaiing van de knie. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij sportactiviteiten met draaibewegingen (zoals voetbal, handbal, hockey etc.) of tijdens een (on)geval. Meestal is er sprake van pijn en zwelling in de knie. Letsels van de meniscus komen geregeld voor. Er worden verschillende soorten meniscusscheur omschreven: Er zijn diverse soorten scheuren mogelijk:

1. verticale lengtescheur (buckethandle tear)
2. flapscheur (flaptear)
3. dwarse of radiaire scheur (radial tear)
4. horizontale lengtescheur (horizontal cleavage tear)
5. complexe scheur waarbij geen duidelijk patroon herkenbaar is.

meniscusscheuren.jpg

Het meest voorkomende probleem dat de patiënt aangeeft is pijn. De pijn kan aan de binnenzijde van de gewrichtsspleet of aan de buitenzijde van de gewrichtsspleet gevoeld worden. Ook kan het voorkomen dat er sprake is van pijn door de hele knie. Naast pijn kunnen er inklemmingsverschijnselen (slotklachten), (pseudo)slotklachten en/of verspringende (klikkende) sensaties optreden. Het ‘op slot zitten’ van de knie kan ontstaan doordat een fragment van de meniscus klem komt te zitten in het gewricht.

 

Bij oudere mensen wordt de meniscus zwakker. Een scheur van de meniscus kan dan ontstaan door lichte trauma’s, zoals hurken. Vanaf de leeftijd van ongeveer 40 jaar verandert het weefsel van de meniscus en treedt een verzwakking op. In veel gevallen is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor een meniscusscheur. Tevens gaat een meniscusscheur bij ouderen vaak niet gepaard met mechanische klachten, zoals slotklachten of inklemmingsverschijnselen.

 

Onderzoek en diagnose bij beschadiging meniscus

Het stellen van de diagnose begint met het analyseren van het ontstaan van de klacht. Vervolgens zal er een lichamelijk onderzoek verricht worden. Dit bestaat uit een aantal klinische testen die ingaan op het klachtenmechanisme van de meniscus. Het is niet mogelijk om door middel van een röntgenfoto een meniscusscheur vast te stellen. Op een mri-scan kan de kwaliteit van de meniscus wel goed beoordeeld worden. Tevens is het mogelijk om onderscheid te maken tussen een scheur en degeneratie (veroudering / verzwakking) van de meniscus.

Een meniscusscheur is ook tijdens een kijkoperatie te zien, echter dit zal niet de eerste optie zijn.

 

Conservatieve behandeling beschadiging meniscus

Als er na een trauma weinig vocht in de knie / zwelling (hydrops) aanwezig is en de functie van de knie relatief goed is kan er gekozen worden voor een conservatief beleid. Kleine meniscusletsels kunnen genezen of geven uiteindelijk weinig beperkingen tot geen beperkingen voor het functioneren. Verwijdering van de meniscus vergroot de druk op het kraakbeen en kan op een gegeven moment slijtage (artrose) veroorzaken.

Het accent van de conservatieve therapie ligt op het rustig krijgen van het gewricht, eventueel ondersteund met ontstekingsremmende medicatie of in sommige gevallen een cortisoneninjectie (ontstekingsremmers). Daarnaast is het opbouwen van de functie belangrijk. Dit kan goed onder begeleiding van een fysiotherapeut gebeuren.

 

Operatieve behandeling beschadiging meniscus

De kijkoperatie (arthroscopie) van de knie voor een behandeling aan een beschadigde meniscus is de meest verrichte behandeling in de orthopedie.

Kortweg zijn er twee verschillende operatietechnieken. De keuze voor de soort ingreep is afhankelijk van de leeftijd, omvang van het letsel, (sport)behoeften en eerdere behandelingen.

 

Meniscopexie

De eerste behandeling is het hechten van de meniscus (meniscopexie). Dit gebeurt met name bij jonge mensen waarbij de scheur in het buitenste eenderde deel van de meniscus zit, omdat hier herstel mogelijk is. Zoals bij de conservatieve therapie vermeld, is het goed om de meniscus, indien mogelijk, te sparen in verband met zijn schokdempende functie om slijtage aan de knie te voorkomen. Een meniscopexie heeft een goede kans van slagen als er kort na het trauma geopereerd wordt, binnen 2 weken.

De operatie zal middels een kijkoperatie (arthroscopie) gebeuren. Het deel dat gescheurd is wordt weer opnieuw vastgehecht.

 

Nabehandeling

Na het hechten van een gescheurde meniscus mag de knie over het algemeen niet meteen volledig worden belast en moet de patiënt krukken gebruiken. Over het algemeen wordt hier een periode van 6 weken voor aangehouden. Dit geldt met name voor het belasten in gebogen stand. In gestrekte stand wordt veelal geadviseerd om te belasten met aantippen (grond aanraken zonder te steunen) of tot maximaal 50% van het lichaamsgewicht te belasten. Bij een meniscopexie wordt vaak een brace gegeven. Als er ook sprake is van een slechte conditie van het kraakbeen, dan kan er geadviseerd worden om de knie helemaal niet te belasten.

 

Meniscectomie

De tweede mogelijkheid is het verwijderen van het kapotte deel van de meniscus. De operatie zal middels een kijkoperatie (arthroscopie) gebeuren. Hierbij wordt het kapotte deel van de meniscus weggehaald. Het doel is volledig functieherstel en het verminderen van pijn en zwelling. Dit is een grotere ingreep voor het weefsel en wordt nu nog alleen gedaan wanneer het vermoeden bestaat dat reparatie niet tot voldoende resultaat zal leiden. De meniscus heeft ook een stabiliserende werking in de knie. Deze stabiliserende functie is tegenwoordig een van de belangrijkste redenen om zo weinig mogelijk meniscusweefsel te verwijderen in geval van meniscusletsel.

 

Nabehandeling

Na een gedeeltelijke meniscectomie ontstaat er een herstelproces bij de restmeniscus waarbij er littekenweefsel zal ontstaan. Het herstelproces duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Gedurende deze periode kan er wat vocht in de knie komen. Ook zal de buigbeweging van de knie wat langer stijf blijven waarbij ook wat pijn kan optreden. Hurken of knielen kan daarbij dan ook een beweging zijn die niet mogelijk is. Deze bewegingsbeperking kan maanden duren.

Ondanks dat de operatie zeer klein lijkt, doordat er vanaf de buitenkant slechts enkele gaatjes te zien zijn is er binnen in de knie altijd een reactie van het slijmvlies (synovia) aanwezig in de eerste periode na de operatie. Bij een behandeling van de buitenmeniscus kan er wat langer pijn aanwezig blijven dan bij een behandeling aan de binnenmeniscus.

Normaal gesproken mag de knie belast worden op geleide van pijn en zwelling. Dit betekent dat er geen pijn of zwelling mag ontstaan door de belasting. Over het algemeen wordt er kortdurend gebruik gemaakt van krukken om de knie te ontzien. Het is raadzaam de opbouw van de functie van de knie onder begeleiding van een fysiotherapeut te doen.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL