backgroundtop
Logo van Deknie.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
De KNIE / ACHTERSTE KRUISBAND
<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

ACHTERSTE KRUISBAND

LETSEL

De achterste kruisband zorgt ervoor dat het scheenbeen niet naar achter kan schuiven ten opzichte van het bovenbeen Symptomen achterste kruisband letsel: Vaak vage knieklachten, bij verdraaiing vocht in knie met mogelijke bloeding in knieholte, overstrekking van knie, instabiliteit Onderzoek en diagnose bij achterste kruisband letsel: Lichamelijk onderzoek, mri-scan, kijkoperatie Conservatieve behandeling achterste kruisband letsel: Bij milde en matige vormen conservatieve behandeling met fysiotherapie Operatieve behandeling: Bij ernstige instabiliteit kijkoperatie knie (artroscopie)

De achterste kruisband is onderdeel van de kniebanden zorgt ervoor dat het scheenbeen niet naar achter kan schuiven ten opzichte van het bovenbeen. Een letsel aan de achterste kruisband komt veel minder vaak voor dan een letsel aan de voorste kruisband. De achterste kruisband is erg stevig en letsels aan deze kruisband komen over het algemeen voor als er sprake is van een fors trauma op de knie. De achterste kruisband is dikker en steviger dan de voorste kruisband. Een klassiek voorbeeld van een achterste kruisband letsel is het dashboardtrauma. Dit fenomeen komt voor als er een auto-ongeluk gebeurd waarbij de bestuurder of passagier naar voren schiet en met zijn knie of scheenbeen tegen het dashboard aankomt. Hierdoor maakt het scheenbeen een achterwaartse beweging ten opzichte van het bovenbeen, waardoor de achterste kruisband kan scheuren. De klachten bij een achterste kruisband letsel kunnen variëren en daarom zijn de eerste symptomen vaak vaag. Het letsel kan gepaard gaan met vocht in de knie met een bloeding in de knieholte en kort na het trauma kan de landing van de hiel op de grond ook pijnlijk zijn. Overstrekking (hyperextensie) van de knie en het gevoel van instabiliteit (waarbij het bovenbeen naar voren beweegt ten opzichte van het onderbeen) kunnen aanwezig zijn. De instabiliteit kan bijvoorbeeld naar voren komen bij een trap of berg aflopen. Als het letsel langer bestaat is er kans dat er secundaire klachten ontstaan. Er kunnen klachten ontwikkeld worden in het gewricht tussen de knieschijf en het bovenbeen (patellofemorale gewricht). Dit komt waarschijnlijk doordat de bovenbeenspieren de instabiliteit moeten compenseren en hierdoor harder aan de knieschijf trekken. Er ontstaat in feite een overbelastingsklacht wat tot uiting kan komen in de vorm van pijn of krakende sensatie van het patellofemorale gewricht. Daarnaast is er een vergrote kans op slijtage aan het gewrichtskraakbeen of de meniscus, maar de voorspelbaarheid hiervan is laag.

Onderzoek en diagnose bij achterste kruisband letsel

Het stellen van de diagnose begint met het analyseren van het ontstaan van de klacht. Daarnaast worden er klinische testen uitgevoerd die gericht zijn op de stabiliteit van de knie. Omdat een letsel aan de achterste kruisband veelal komt door forse trauma’s komt het geregeld voor dat letsel aan de achterste kruisband een gecombineerd letsel is met het complex aan de buitenachterzijde van de knie (posterolaterale hoek) of de buitenband (laterale collaterale band). Het is dus belangrijk de klacht goed te differentiëren en eventuele verdere schade aan de knie uit te sluiten, omdat dit invloed heeft op de revalidatie en eventuele keuzes die hierin gemaakt worden. Op een röntgenfoto is de achterste kruisband niet te zien. Soms is er wel sprake van een botbreukje (avulsiefractuur) bij de aanhechtingsplaats van de achterste kruisband. Op een mri-scan is de achterste kruisband goed te beoordelen. Daarnaast kan er gekeken worden of er nog verder letsel in de knie aanwezig is.

Behandeling achterste kruisband letsel

In de meeste gevallen van een achterste kruisband letsel wordt er behandeld met conservatieve therapie. De milde en matige vormen van het letsel zonder dat er verdere schade in de knie is worden behandeld middels fysiotherapie. Bij ernstige vormen van instabiliteit en of in combinatie met andere instabiliteitletsels in de knie kan er overgegaan worden op een operatie. Doordat de anatomie van de achterste kruisband moeilijker is na te bootsen dan die van de voorste kruisband is het over het algemeen moeilijker te voorspellen wat het resultaat van een achterste kruisbandreconstructie is.

Conservatieve behandeling achterste kruisband letsel

De conservatieve therapie van een achterste kruisband letsel zal meestal geschieden onder begeleiding van een (sport)fysiotherapeut. De revalidatie zal gericht zijn op de beweeglijkheid van de knie. Daarnaast moet de functie van de knie opgebouwd worden door middel van kracht- en coördinatietraining. Door deze actieve stabiliteit moeten de instabiliteitklachten verminderd worden. Het is een revalidatie waarbij de patiënt een actieve rol moet spelen aangezien de revalidatie met name op training gericht zal zijn.

Operatieve behandeling achterste kruisband letsel

Achterste kruisbandletsel waarbij ernstige instabiliteit aanwezig is kan worden behandeld middels een kijkoperatie (arthroscopie). Er zal een achterste kruisbandreconstructie plaatsvinden. Deze reconstructie van de achterste kruisband is door de locatie van de achterste kruisband moeilijker uit te voeren dan een voorste kruisband reconstructie. Er zijn verschillende technieken om de operatie uit te voeren. Zo zijn er enkele bundel technieken waarbij de kniepees of pees van de bovenbeenspieren wordt gebruikt. Daarnaast kan er ook een dubbel bundel techniek gebruikt worden waarbij over het algemeen de achillespees als donormateriaal of de eigen hamstrings gebruikt wordt.   Nabehandeling De nabehandeling van een achterste kruisband reconstructie is een intensieve revalidatie en vraagt dan ook veel inzet van de patiënt. De revalidatie duurt ongeveer 9 maanden en er zal een intensief oefenprogramma uitgevoerd moeten worden. Het accent van de revalidatie zal in eerste instantie met name op de beweeglijkheid van de knie liggen. Het is mogelijk dat de specialist voor de eerste periode een speciale brace voorschrijft waardoor de knie niet kan overstrekken. Als de knie goed rustig is zal er begonnen worden met het opbouwen van de functie middels oefentherapie. Met een achterste kruisband reconstructie wordt de passieve stabiliteit van de knie verbeterd. Door het oefenprogramma moet de actieve stabiliteit worden opgebouwd. Het resultaat van een achterste kruisbandreconstructie is minder voorspelbaar dan die van een voorste kruisbandreconstructie. In een aantal gevallen kan er enige mate van instabiliteit aanwezig blijven.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL